Home/financiën

Waarom betaal ik bankkosten op mijn leefgeld rekening?

Om een bankrekening met een pinpas te hebben, rekent de bank kosten. Deze kosten worden door de bank van het rekeningnummer ingehouden. Een bankrekening aanhouden is niet gratis. De kosten worden afhankelijk van de bank of per maand of per kwartaal van de rekening afgeschreven.

Waarom betaal ik bankkosten op mijn leefgeld rekening?2016-06-27T16:48:08+02:00

Waarom ontvang ik de zorg- en huurtoeslag niet op mijn rekening?

Zorgtoeslag is ter compensatie van de zorgkosten en wordt daarvoor gebruikt; de huurtoeslag is ter compensatie van de hoogte van de huur en wordt gebruikt om de huur te betalen. Beide toeslagen zijn niet vrij te besteden.

Waarom ontvang ik de zorg- en huurtoeslag niet op mijn rekening?2016-06-27T16:47:11+02:00

Waarom wordt de kinderbijslag niet in zijn geheel naar mij overgemaakt?

Kinderbijslag is bedoeld voor de kosten die kinderen betreffen. Dit is niet alleen voor kleding, maar ook voor energiekosten, verzekering, levensonderhoud, etc., die hoger zullen zijn, dan wanneer er geen kinderen deel zouden uitmaken van het huishouden. Uw bewindvoerder zal met al deze aanvullende kosten rekening houden bij de vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag, dat u kunt besteden aan “ leuke aankopen” en /of kleding.

Waarom wordt de kinderbijslag niet in zijn geheel naar mij overgemaakt?2016-06-27T16:46:12+02:00

Ik ontvang financiële post. Wat moet ik daarmee doen?

Financiële correspondentie die u op uw woonadres heeft ontvangen, kunt u doorzenden naar Anello administratieve ondersteuning BV. De betreffende instanties zullen dan worden verzocht het correspondentieadres aan te passen, zodat u de post niet meer op uw woonadres zult ontvangen.

Ik ontvang financiële post. Wat moet ik daarmee doen?2016-06-27T16:43:25+02:00

Ik wil graag informatie over mijn financiën. Hoe vraag ik dat aan?

Anello administratieve ondersteuning BV verstuurt – indien u dit heeft aangevraagd – aan het einde van elk kwartaal een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt zich daarvoor telefonisch of schriftelijk aanmelden.

Ik wil graag informatie over mijn financiën. Hoe vraag ik dat aan?2016-06-27T16:41:32+02:00
Ga naar de bovenkant