Nee, het weekgeld wordt vastgesteld naar aanleiding van het beschikbare budget. Dit is individueel bepaald.