Financiële correspondentie die u op uw woonadres heeft ontvangen, kunt u doorzenden naar Anello administratieve ondersteuning BV. De betreffende instanties zullen dan worden verzocht het correspondentieadres aan te passen, zodat u de post niet meer op uw woonadres zult ontvangen.