Werkwijze

Anello administratieve ondersteuning BV werkt volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld door het LOVCK. Binnen de mogelijkheden streeft Anello administratieve ondersteuning BV naar flexibele oplossingen. Als cliënt heeft u verwachtingen van de taken die uw bewindvoerder uitvoert. Aan de hand van de werkwijze kunt u lezen hoe er gewerkt wordt en welke verwachtingen u kan/mag hebben van de bewindvoerder.

Anello administratieve ondersteuning BV weet, dat bij het nemen van beslissingen over uw inkomsten en uitgaven, het niet ondenkbaar is, dat er impopulaire maatregelen noodzakelijk zijn. U mag verwachten dat – indien dit van toepassing is – deze maatregelen u duidelijk zullen worden uitgelegd. Dit betekent niet dat de maatregelen naar uw wens worden aangepast. Anello administratieve ondersteuning BV is verantwoordelijk voor het beheer en neemt de maatregelen welke noodzakelijk zijn, om het beheer conform de richtlijnen uit te voeren.