Aanmelding

Als u voor uzelf of voor een cliënt op zoek bent naar een bewindvoerder/curator/mentor, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Wij zullen dan beoordelen of u aan het juiste adres bent. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan kunnen wij u doorverwijzen naar beter geëquipeerde organisaties, die aansluiten bij uw behoefte.

intake

Als na telefonisch contact is gebleken, dat een bewindvoerder/curator/ mentor nodig is, zal u worden verzocht om het intake formulier volledig in te vullen, en toe te zenden aan Anello administratieve ondersteuning BV. U geeft hiermee inzicht in uw financiële situatie aan Anello administratieve ondersteuning BV. Het formulier hiervoor vindt u op de website bij het “tabblad formulieren”.

Beoordeling

Na ontvangst van de ingevulde formulieren en het eerste telefonische contact, zullen wij een beoordeling maken, of er een bereidverklaring door Anello administratieve ondersteuning BV kan worden afgegeven.

Verzoekschrift

Indien Anello administratieve ondersteuning BV aan u heeft aangegeven zich bereid te verklaren, zal het verzoekschrift u worden toegezonden. U kunt dit verzoekschrift ook vinden onder het “tabblad formulieren”. Dit verzoekschrift zal door u worden ingevuld met telefonische ondersteuning van Anello administratieve ondersteuning BV. Het verzoekschrift met de benodigde formulieren zal door ons aan het betreffende kantongerecht worden toegezonden.

Zitting

De rechtbank zal naar aanleiding van het ingezonden verzoekschrift de betrokkenen, die vermeld staan in het verzoekschrift, ter zitting oproepen. Ook een van de bewindvoerders van Anello administratieve ondersteuning BV zal bij de zitting aanwezig zijn. Na de zitting zal de genomen beslissing van de kantonrechter formeel worden vastgelegd in een beschikking, die aan alle betrokkenen zal worden toegezonden. Vanaf dat moment zal Anello administratieve ondersteuning BV met de werkzaamheden starten.

Jaarlijks doet de bewindvoerder verslag aan de rechtbank over het gevoerde beheer van de financiële zaken van de cliënt.