Vraag en antwoord2023-07-03T18:10:08+02:00
Waarom betaal ik bankkosten op mijn leefgeld rekening?2016-06-27T16:48:08+02:00

Om een bankrekening met een pinpas te hebben, rekent de bank kosten. Deze kosten worden door de bank van het rekeningnummer ingehouden. Een bankrekening aanhouden is niet gratis. De kosten worden afhankelijk van de bank of per maand of per kwartaal van de rekening afgeschreven.

Waarom ontvang ik de zorg- en huurtoeslag niet op mijn rekening?2016-06-27T16:47:11+02:00

Zorgtoeslag is ter compensatie van de zorgkosten en wordt daarvoor gebruikt; de huurtoeslag is ter compensatie van de hoogte van de huur en wordt gebruikt om de huur te betalen. Beide toeslagen zijn niet vrij te besteden.

Waarom wordt de kinderbijslag niet in zijn geheel naar mij overgemaakt?2016-06-27T16:46:12+02:00

Kinderbijslag is bedoeld voor de kosten die kinderen betreffen. Dit is niet alleen voor kleding, maar ook voor energiekosten, verzekering, levensonderhoud, etc., die hoger zullen zijn, dan wanneer er geen kinderen deel zouden uitmaken van het huishouden. Uw bewindvoerder zal met al deze aanvullende kosten rekening houden bij de vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag, dat u kunt besteden aan “ leuke aankopen” en /of kleding.

Is er een minimum bedrag waar ik recht op heb als leefgeld?2016-06-27T16:45:22+02:00

Nee, het weekgeld wordt vastgesteld naar aanleiding van het beschikbare budget. Dit is individueel bepaald.

Doet een bewindvoerder ook aangifte inkomstenbelasting?2016-06-27T16:44:29+02:00

Ja, uw bewindvoerder zal – indien er door de belastingdienst een verzoek wordt gedaan tot het doen van aangifte van inkomsten belasting – deze aangifte verzorgen.

Ik ontvang financiële post. Wat moet ik daarmee doen?2016-06-27T16:43:25+02:00

Financiële correspondentie die u op uw woonadres heeft ontvangen, kunt u doorzenden naar Anello administratieve ondersteuning BV. De betreffende instanties zullen dan worden verzocht het correspondentieadres aan te passen, zodat u de post niet meer op uw woonadres zult ontvangen.

Hoe lang duurt de aanvraag bewindvoering?2016-06-27T16:42:31+02:00

Vanaf het moment dat u het intake formulier heeft ingezonden en u bent geïnformeerd dat Anello administratieve ondersteuning BV een bereidverklaring zal afgeven, ongeveer 6-8 weken.

Ik wil graag informatie over mijn financiën. Hoe vraag ik dat aan?2016-06-27T16:41:32+02:00

Anello administratieve ondersteuning BV verstuurt – indien u dit heeft aangevraagd – aan het einde van elk kwartaal een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt zich daarvoor telefonisch of schriftelijk aanmelden.

Ik heb extra geld nodig. Hoe vraag ik dat aan?2016-06-27T16:40:08+02:00

Om extra geld aan te vragen zult u contact moeten opnemen met Anello administratieve ondersteuning BV. Dit kan telefonisch of via e-mail. Kijk voor de contactgegevens bij “contact”. Indien het via e-mail wordt verzocht, vermeldt u dan duidelijk op welke datum u de gelden – indien de bewindvoerder akkoord gaat – op uw rekening wenst te ontvangen.

Ik ben mijn bankpas verloren/gestolen/kwijtgeraakt, wat moet ik doen?2016-06-27T16:39:19+02:00

Neem direct contact op met Anello Administratieve ondersteuning BV.
Bel NOOIT zelf met de bank! De bewindvoerder zal voor u een nieuwe pas aanvragen en deze aan u ter beschikking stellen.

Ga naar de bovenkant