Mentor

De instelling van het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die NIET over geld en goed gaan), niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten, maar ook kan gedacht worden aan (jong) dementerenden, die zelf geen beslissingen op persoonlijk vlak meer kunnen nemen.

Bij mentorschap behartigt een persoon, de mentor, de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Periodiek doet de mentor verslag aan de rechtbank over het mentorschap en het uitgevoerde beleid.