Bewind

Onder bewindstelling is bedoeld voor mensen die, door hun lichamelijke of geestelijke situatie, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn, om hun financiële belangen te behartigen. Het kan gaan over verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten, maar ook kan gedacht worden aan (jong) dementerenden, die hun financiële belangen niet meer kunnen behartigen.
Een persoon van wie de goederen onder bewind staan, laat de financiële beslissingen en het beheer van de financiën over aan de bewindvoerder. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.

Een persoon van wie de goederen onder bewind staan mag niet meer zelfstandig over zijn/ haar goederen en geld beslissen. Hij/zij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder de toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder gaat over het beheer van goederen en geld. De bewindvoerder wordt dan ook aangesteld om de financiële zaken en belangen van de cliënt te beheren en te behartigen. Dit geldt vanaf het moment dat de bewindvoerder door de rechtbank wordt aangesteld. De aanstelling is vaak voor onbepaalde tijd. De beschermings bewindvoerder is geen schuldsaneerder en kan alleen schulden binnen de redelijkheid van het inkomen oplossen, door middel van afbetalingsregelingen.

Jaarlijks doet de bewindvoerder verslag aan de rechtbank over het gevoerde beheer van de financiële zaken van de cliënt.