Start van de werkzaamheden

Na het verkrijgen van de beschikking van de aanstelling van een bewindvoerder/curator, zal Anello administratieve ondersteuning BV een nieuwe bankrekening voor de cliënt openen, waarop het beheer zal worden uitgevoerd. Alle betrokken instanties zullen over de aanstelling van een bewindvoerder/curator worden geïnformeerd. U kunt hierbij denken aan de uitkeringsinstantie, de werkgever, de belastingdienst, de ziektekostenverzekeraar en alle overige instanties, die u heef opgegeven op het intake formulier.

Na de inventarisatie van de administratie zal de bewindvoerder met u de conclusies van deze inventarisatie doorspreken en met u overleggen welke afspraken er binnen uw individuele situatie gemaakt kunnen worden. U kunt hierbij denken aan afspraken over weekgeld, mogelijkheden voor extra gelden en afspraken over spaargeld.

Als afsluiting van deze fase zal de bewindvoerder/curator aan de kantonrechter een opgave doen van uw bezittingen en schulden genoemd “ opgave bezittingen”.

BEHEER:

De met u gemaakte afspraken over de mogelijkheden binnen uw budget worden vastgelegd en uitgevoerd. Per kwartaal ontvangt u (indien u dit verzoek heeft gedaan aan Anello administratieve ondersteuning BV) een overzicht van de in het kwartaal gedane uitgaven en de ontvangen inkomsten.

Tot de reguliere werkzaamheden behoren:

 • Het aanvragen van bewindvoering
 • Het uitvoeren van betalingen
 • Het controleren en optimaliseren van inkomsten
 • Declaratie aan de zorgverzekeraar
 • Regelen van zaken met de belastingdienst, zowel voor de inkomstenbelasting, als voor de toeslagen
 • Aanvragen van kwijtschelding en – indien noodzakelijk – bijzondere bijstand
 • Telefonische bereikbaarheid voor overleg (binnen de grenzen van redelijkheid)
 • Verzorgen van de opgave bezittingen aan de kantonrechter
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de kantonrechter.

Niet tot de reguliere werkzaamheden behoren:

 • Bewindvoering bij ondernemingsactiviteiten
 • Aangifte inkomstenbelasting box 2 en box 3
 • Regelen van problematische schulden
 • Ontruimen van de woning
 • Ondersteuning bij zitting van de WNSP of zittingen van – en begeleiding naar het UWV en/of andere instanties
 • Verkoop van onroerend goed
 • Namens cliënt optreden als erfgenaam bij een nalatenschap.