Anello administratieve ondersteuning BV verstuurt – indien u dit heeft aangevraagd – aan het einde van elk kwartaal een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt zich daarvoor telefonisch of schriftelijk aanmelden.