Diensten

Als meerderjarige bent u zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die u verricht. Soms is iemand echter niet (meer) geheel in staat zijn eigen belangen goed te behartigen, of volledig voor zichzelf te zorgen.
De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder curatele te stellen of de goederen van iemand onder bewind te stellen. De officiële naam daarvoor is “onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarige”

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende beschermingsmaatregelen voor mensen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. De beschermingsmaatregelen kunnen alleen worden ingesteld voor meerderjarigen (vanaf 18 jaar) voor minderjarigen zijn er andere mogelijkheden waarin de wet voorziet.

Anello administratieve ondersteuning BV kan namens u optreden als bewindvoerder, curator of mentor. Daarin wordt dan de rol van regisseur over uw financiële en/of persoonlijke situatie van u overgenomen. Daarbij heeft Anello administratieve ondersteuning BV zich gespecialiseerd in een aantal doelgroepen, te weten: verstandelijk gehandicapten, neuropsychiatrie en de ouderenzorg.