Curatele

De curatele stelling is bedoeld voor mensen, die zowel hun financiële als hun andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Zij zijn niet in staat of worden bemoeilijkt om hun belangen naar behoren waar te nemen.

Onder curatele stelling is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Wie onder curatele is gesteld, verliest zijn/ haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, of een samenlevingscontract aangaan.

Jaarlijks doet de curator verslag aan de rechtbank over het gevoerde beheer van de financiële zaken van de cliënt. Ook vermeld de curator of de curatele stelling nog de passende maatregel is passend bij de onder curatele gestelde.