Waarom wordt de kinderbijslag niet in zijn geheel naar mij overgemaakt?

2016-06-27T16:46:12+02:00

Kinderbijslag is bedoeld voor de kosten die kinderen betreffen. Dit is niet alleen voor kleding, maar ook voor energiekosten, verzekering, levensonderhoud, etc., die hoger zullen zijn, dan wanneer er geen kinderen deel zouden uitmaken van het huishouden. Uw bewindvoerder zal met al deze aanvullende kosten rekening houden bij de vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag, dat u kunt besteden aan “ leuke aankopen” en /of kleding.