Privacy
Anello administratieve ondersteuning BV  respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan, of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Anello administratieve ondersteuning BV geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.